راهکارهای هوشمند
مدیریت بنادر

سامانه مدیریت عملیات کالای متفرقه ™GCOMSاین سامانه به کارفرمایی سازمان بنادر و دریانوردی در محدوده ترمینالهای غیر کانتینری با شعار ایجاد وحدت رویه در چرخه فعالیتهای امور بندری در نه بندر امام خمینی، شهیدرجایی، بوشهر، شهیدباهنر، خرمشهر، چابهار و بنادر شمالی انزلی، نوشهر و امیرآباد که از مهمترین بنادر تجاری کالای متفرقه کشور می باشد، طی 2 سال به طور کامل پیاده سازی گردیده و به تازگی در 3 بندر آبادان، لنگه و سجافی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این سامانه موفق به دریافت جایزه دومین طرخ برتر آسیای الکترونیکی AFACT در سال 2011 شده است.
© تمامی حقوق برای شرکت رهیاب رایانه گستر محفوظ است.