راهکارهای هوشمند
مدیریت بنادر

سامانه جامع مدیریت ترمینالهای اختصاصی و بنادر خشک ™ICDMS™ICDMS محصول جدید شرکت از خانواده ™TCTS می باشد که به طور ویژه برای مکانیزاسیون خدمات قابل ارایه در ترمینال های اختصاصی بندر شهید رجایی طراحی شده است، لیکن قابلیت سفارشی سازی برای هر نوع دپوی نگهداری کالا و کانتینر را دارا می باشد. به عبارت دیگر ™ICDMS کلیه ویژگی های ™TCTS را در یک پلت فرم جدید ارائه کرده اما قابلیتهای عملیات کشتی از آن خذف شده تا قابلیت استفاده در ترمینالهای اختصاصی و بنادر خشک کانتینری را داشته باشد.
© تمامی حقوق برای شرکت رهیاب رایانه گستر محفوظ است.