راهکارهای هوشمند
مدیریت بنادر

سامانه جامع مدیریت عملیات نمایندگی خطوط کانتینری ™SAILING™SAILING با هدف تسهیل و اتوماسیون مدیریت عملیات نمایندگی های خطوط کانتینری و شرکتهای فورواردری و اتصال حلقه های مختلف تشکیل دهنده زنجیره تامین حمل و نقل کانتینری طراحی شده است. این نرم افزار دارای قابلیت مکانیزه کردن و بهینه سازی کلیه فرآیندهای داخلی نمایندگی های خطوط کشتیرانی و برقراری ارتباط با سایر ارگان های ذیربط در این زمینه (مانند اپراتور بندر و گمرک) می باشد. این سامانه در حال حاضر توسط بیش از 15 خط کانتینری و شرکت فورواردری در ایران پیاده سازی شده است.
© تمامی حقوق برای شرکت رهیاب رایانه گستر محفوظ است.